საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

პარტნიორი:
ევროკავშირი, კონრად ადენაუერის ფონდი

პარტნიორი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

მისტიური კვლევა

1 ივლისი, 2014 - 1 ნოემბერი, 2014

პარტნიორი:
შპს ,,თბილისის სატრანსპორტო კომპანია”

პარტნიორი:
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამხრეთ კავკასიის ადგილობრივი თვითმმართველობის პროგრამა

პარტნიორი:
გაეროს განვითარების პროგრამა

ბიზნესგარემოს გაუმჯობესება საქართველოში

1 სექტემბერი, 2007 - 1 ნოემბერი, 2008

პარტნიორი:
მეწარმეობის მხარდაჭერის საერთაშორისო ცენტრი (CIPE)

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი