საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პროექტები

ბიზნეს-გეგმის შემუშავების ტრენინგები

18 აგვისტო, 2020 - 30 დეკემბერი, 2020

პარტნიორი:
ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობა

პარტნიორი:
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი

ქ. ბათუმის სოციალური პროგრამების კვლევა

1 აგვისტო, 2009 - 1 სექტემბერი, 2009

პარტნიორი:
გაეროს ბავშვთა ფონდი

© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი