საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (აჭარა)

გამოქვეყნებული: 18 აგვისტო, 2008

პუბლიკაციაში მოცემულია 2007-2008 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში აჭარის რეგიონში ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი