საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

საქართველოში ფერმერთა კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასება

გამოქვეყნებული: 18 დეკემბერი, 2017

კვლევა განხორციელდა 2017 წელს საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთისა და რაჭის რეგიონში კოოპერირების ხელშეწყობის სახელმწიფო პოლიტიკის შეფასებას ფერმერთა შეხედულებებზე დაყრდნობით. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი