საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი ინვესტორს სთავაზობს საინვესტიციოდ მიმზიდველ მდიდარ ბუნებრივ რესურს და აქტივებს. სტრატეგიული გეოგრაფიული მდებარეობა ბიზნესისთვის - მაღალი წვდომა შიდა და გარე ბაზრებზე და სატრანზიტო კვანძებთან სიახლოვე. ბიზნესისთვის საჭირო კვალიფიკაციის კადრებზე წვდომა და ადგილზე შესაბამისი გადამზადების შესაძლებლობა. ზღვისა და მაღალი მთის უნიკალური სინთეზი.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი