საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საინვესტიციო პროფილი

გამოქვეყნებული: 1 ივნისი, 2021

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიინვესტორს სთავაზობს მდიდარი მინერალური, მტკნარი წყლებისა და ტყის რესურსებს. საკურორტო ადგილების მრავალფეროვნება, მთისა და ზღვის კურორტებთან სიახლოვე. მუნიციპალიტეტის სიახლოვე ფოთისა და ბათუმის პორტებთან, ფოთის და ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონებთან და ბათუმისა და ქუთაისის აეროპორტებთან. მეღვინეობის, მეფუტკრეობის, მეჩაიეობისა და მეთხილეობის ტრადიციული დარგები და მათი განვითარების პოტენციალი. ზომიერი კლიმატური გარემო რომელიც კომფორტულ პირობებს ქმნის ბიზნეს საქმიანობისათვის.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი