საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი (სამეგრელო)

გამოქვეყნებული: 19 ნოემბერი, 2007

პუბლიკაციაში მოცემულია 2006-2007 წლებში მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში სამეგრელოს რეგიონში ჩატარებული კვლევების მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი