საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

"სკოლის მოსწავლეების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნის და დამოკიდებულებების კვლევა"

გამოქვეყნებული: 1 მაისი, 2014

წინამდებარე კვლევის მიზანს წარმოდგენდა საქართველოს საჯარო სკოლებში მოსწავლეების სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ცოდნისა და დამოკიდებულებების შესწავლა. ძირითადი საკვლევი საკითხები: 1. სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების სურვილის შესწავლა; 2. მოსწავლეების აზრის შეფასება მეწარმის და სამეწარმეო
საქმიანობასთან მიმართებაში; 3. სამეწარმეო საქმიანობის დასაწყებად ძირითადი დაბრკოლებების შესწავლა და ძირითადი მხარდამჭერების გამოვლენა; 4. არსებული საგანმანათლებლო
პროგრამის შეფასება სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების ხელშეწყობის მიმართულებით; 5. სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების მიზეზების გამოვლენა და სასურველი სფეროების დადგენა. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი