საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობები და გამოწვევები

გამოქვეყნებული: 22 დეკემბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადებულია საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC) მხარდაჭერით პროექტის ”ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის” ფარგლებში.

წინამდებარე სამაგიდე კვლევა მიზნად ისახავს ქალთა ეკონომიკური მდგომარეობის   შეფასებას და სამეწარმეო შესაძლებლობების გამოვლენას. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია სოფლად მცხოვრები ქალების წინაშე მდგარი გამოწვევების  იდენტიფიკაციაზე, ასევე რეკომენდაციების შემუშავებაზე, რომლებიც ხელს შეუწყობს უშუალოდ მათ ეკონომიკურ გაძლიერებას. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი