საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

ანგარიში მოიცავს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური შესრულებების ანალიზს. ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის ბიუჯეტის  პრიოერიტეტები, დაგეგმილ/შესრულებული  შემოსავლები და ხარჯები. ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს მისცეს რეკომენდაციები მხარჯავ დაწესებულებას, რათა უკეთ დაიგეგმოს მომავალი 2015 წლის ბიუჯეტი.  

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი