საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

სახელმწიფო სოციალური დახმარების პროგრამის მონაწილეობითი მონიტორინგი თბილისში 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაციაში მოცემულია 2008-2009 წელს მონაწილეობითი მონიტორინგის ფარგლებში ქ. თბილისში ჩატარებული კვლევის მეთოდოლოგია, შედეგები და ძირითადი მიგნებები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი