საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ქალი და ბიზნესი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

სახელმძღვანელო განკუთვნილია 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული და იძულებით გადაადგილებული ქალებისთვის და სთავაზობს მათ ბიზნესის დასაწყებად და საწარმოებლად საჭირო ყველა სახის ინფორმაციას.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი