საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

პოსტ-კონფლიქტური ბიზნესგარემოს შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ბიზნესგარემოს შეფასების შედეგები და დასკვნები ეყრდნობა 2008 წლის ოქტომებრში 1000 მეწარმის რაოდენობრივი კვლევის დასკვნებს. ქართული ბიზნესი სერიოზულად დაზარალდა საომარი მოქმედებებისა და მსოფლიო ფინანსური კრიზისის გამო. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი