საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

მეწარმის სამაგიდო წიგნი

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

წიგნში ასახულია მეწარმისათვის საჭირო ყველა სახის ინფორმაცია, იქნება ეს ბიზნესგეგმის მომზადება, ბიზნესის რეგისტრაცია, გადასახადები, ბიზნესგარემოს ანალიზი თუ სხვა...

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი