საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

როგორ მოვიძიოთ დაფინანსება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

გზამკვლევი განკუთვნილია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის და აწვდის მათ ამომწურავ ინფორმაციას ფონდების მოძიების შესახებ...

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი