საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

დასაქმების პროგრამები საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

პუბლიკაცია წარმოადგენს ჩატარებული კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს და ასახავს საქართველოს შრომის ბაზრის პრობლემებსა და გამოწვევებს, სახელმწიფოს როლს უმუშევრობის შემცირების კუთხით, დასაქმების პროგრამების შეფასებასა და რეკომენდაციებს.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი