საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

კვლევის შედეგები: ბიზნესგარემო საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

პუბლიკაციაში ასახულია საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს კვლევის შედგები, პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები...

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი