საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ტრანზიტი საქართველოს გავლით

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2006

გზამკვლევი გადმოგვცემს საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებულ პროცედურებს, TIR კარნეტის შესახებ ინფორმაციას, აღწერს ძირითად სატრანზიტო მარშუტებს საქრთველოში და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი