საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ბიულეტენი #8: ”ეკონომიკა და ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის 6 თვის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების მონიტორინგის შედეგები, საქართველოს 2005 წლის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმარება.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი