საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ბიულეტენი #7: "ეკონომიკა და ბიუჯეტი"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია 2005 წლის I კვარტლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მონიტორინგის შედეგები, საქართველოს 2004 წლის მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და ხარჯების საშუალოვადიანი დაგეგმარება.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი