საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

საქართველოში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესის ზოგადი ანალიზი 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში გაანალიზებულია პრივატიზაციის არსი, ფორმები, საკანონმონმდებლო ბაზა, პრივატიზაციის პროცესში არსებული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი