საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

საერთაშორისო ორგანიზაციების ზოგადი მიმოხილვა და მათი თანამშრომლობა საქართველოსთან

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში მოცემულია გაეროს, საერთაშორისო სავლუტო ფონდის, მსოფლიო ბანკის, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, ევროკავშირის, ჩრდილო-ატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის და სხვა ორგანიზაციების შესახებ ინფორმაცია და მათი თანამშრომლობა საქართველოსთან.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი