საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

”ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” კანონის პროექტის ზოგადი შეფასებები, მუხლობრივი შენიშვნები და რეკომენდაციები"

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ისეთი საკითხები, როგორებიცაა კანონის რეგულირების სფერო; საქმიანობის, სარგებლობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის წესი, კონტროლის სისტემა და ა.შ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი