საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ლიცენზიები და ნებართვები

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ცნობარში მოცემულია საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სალიცენზიო და სანებართვო სახეები და შესაბამისი მოსაკრებლები, ასევე ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის პროცედურები, ლიცენზიის/ნებართვის გამცემი ორგანოები, საბანკო რეკვიზიტები და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი