საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

როგორ მივიღოთ ლიცენზია და ნებართვა კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოების სფეროში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

გზამკვლევში მოცემულია ინფორმაცია ნორმატიული ბაზის, ლიცენზიის მისაღებად საჭირო პირობებისა და პროცედურების, ლიცენზიის გაცემაზე უარის თქმის, მისი შეჩერების, გაუქმებისა და გასაჩივრების საფუძვლების შესახებ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი