საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ანგარიში მშენებლობის სფეროში ნებართვების სისტემის შესახებ 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში გადმოცემულია მშენებლობის შესახებ კანონების ზოგადი დახასიათება, მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე განსახორციელებელი ღონისძიებები, მშენებლობის პროცესზე სახელმწიფო ზედამხედველობა, პასუხისმგებელი მხარეების ვალდებულებები და ა.შ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი