საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ანგარიში საქართველოს ტურისტული პოტენციალის კვლევის შესახებ

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

პუბლიკაციაში მოცემულია ტურიზმის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება; ტურიზმის სატელიტური აღრიცხვის სისტემა (TSA); ტურიზმის, როგორც ეკონომიკური საქმიანობის ანალიზი; ამ სფეროში არსებული პრობლემები და რეკომენდაციები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი