საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ანგარიში: ახალგაზრდების დასაქმების სისტემა საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში აღწერილია რეგიონების მიხედვით ორგანიზაციებში დასაქმების ზოგადი სტრუქტურა, ახალგაზრდების (16-დან 25 წლამდე) ხვედრითი წილი დასაქმებულებს შორის, კადრების დაქირავების ზოგადი პროცედურები და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი