საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ანგარიში კვლევის შესახებ – სოციალური უზრუნველყოფის სისტემა საქართველოსა და მსოფლიოს ზოგიერთ ქვეყნებში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში გაანალიზებულია სოციალური დაცვის სისტემა საქართველოში; ასევე ევროკავშირის, აშშ-ს და სხვა ქვეყნების მაგალითზე მომზადებულია შენიშვნები და რეკომენდაციები.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი