საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ბიულეტენი #5: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცხრა თვის შესრულების მონიტორინგის შედეგების და საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის შესახებ”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ასევე 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის პროექტის გეგმა და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი