საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ბიულეტენი #3: ”ანგარიში 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის I კვარტლის შესრულების მონიტორინგის 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია 2004 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის I კვარტლის როგორც საშემოსავლო, ასევე ხარჯვითი ნაწილის მონიტორინგი, ზუგდიდის რაიონული ბიუჯეტის ამავე პერიოდის მონიტორინგი და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი