საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

როგორ მივიღოთ მშენებლობის ნებართვა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევში განხილულია მშენებლობის ნებართვის მიღება და მისი გაცემის წესი, აგრეთვე მშენებლობის პროცესში მონაწილე პირების ურთიერთობა სახელმწიფო ორგანოებთან, პასუხისმგებლობა და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი