საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: კვების პროდუქტებისა და თამბაქოს წარმოება 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში გაანალიზებულია როგორც საკანონმდებლო რეგულირება, ასევე ლიცენზია/ნებართვების მისაღებად საჭირო პროცედურები, სტანდარტიზაციისა და სერთიფიკაციის პირობები და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი