საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

გზამკვლევი: ”გამჭირვალე ბიუჯეტი”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

მეგზური განკუთვნილია საბიუჯეტო პროცესით დაინტერესებული პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, მასში ასახულია საბიუჯეტო პროცესის ყველა ძირითადი ეტაპი და პროცედურა.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი