საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

გზამკვლევი: ”როგორ მივიღოთ ლიცენზია და ნებართვა სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის სფეროში”

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

გზამკვლევი შემუშავებულია სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის, სამკურნალო საშუალებების, ფარმაცევტული სუბსტანციებისა და დაუფასოებელი ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტისა და რეექსპორტის სფეროში მეწარმეთათვის დახმარების გაწევის მიზნით. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი