საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

,,მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ შეფასების ანგარიში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2014

მცირემიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის“ განმახორციელებელია ,,ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“. პროექტის დამფინანსებელი - სახელმწიფო ბიუჯეტი, ა(ა)იპ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ფონდი. პროექტის ხანგრძლივობა 2014 წლის 1 თებერვლიდან ამავე წლის 1 ნოემბრამდე. 

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი