საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

ქობულეთის ბიუჯეტის ანალიზი

გამოქვეყნებული: 20 იანვარი, 2015

ანგარიში მოიცავს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის და კვარტალური შესრულებების ანალიზს. ანგარიშში გაანალიზებულია 2014 წლის ბიუჯეტის  პრიორიტეტები, დაგეგმილი/შესრულებული  შემოსავლები და ხარჯები. ანგარიშის მიზანს წარმოადგენს გაანალიზოს და რეკომენდაციები მისცეს მხარჯავ დაწესებულებას, რათა უკეთ დაიგეგმოს მომავალი 2015 წლის ბიუჯეტი.  

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი