საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

პუბლიკაცია

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში სიმინდის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

კვლევა ხორციელდებოდა 2014 წლის ივლისიდან 2015 წლის აპრილამდე პრაღის, ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრომეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან ერთობლივი თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითადი რეგიონალური პროდუქტის წარმოების სისტემის ანალიზის ნაწილს.

გაუზიარე მეგობრებს:
პუბლიკაცია | Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი