საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობა

გამოქვეყნებული: 18 თებერვალი, 2010

პუბლიკაცია მიზნად ისახავს ადგილობრივი მხარეების (ადგილობრივი ხელისუფლების, საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და ბიზნესასოციაციების) შესაძლებლობების განვითარებას და მოსაზღვრე რეგიონების კოლეგებთან თანამშრომლობის სქემების ჩამოყალიბებასა და განმტკიცებას. ნაშრომში ასახულია აღნიშნული თანამშრომლობის სქემების დაწყებისა და განვითარების როგორც საკანონმდებლო, ისე მმართველობითი ასპექტები, ასევე მაგალითები საქართველოსა და ევროპის ქვეყნების ისტორიიდან.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი