საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვი იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში თხილის წარმოება

გამოქვეყნებული: 8 სექტემბერი, 2015

წინამდებარე კვლევა განხორცილდა პრაღის ცოცხალი ორგანიზმების შემსწავლელი მეცნიერებების ჩეხეთის უნივერსიტეტის (ტროპიკული აგრო-მეცნიერებების ფაკულტეტი) მიერ, არასამთავრობო ორგანიზაციასთან - ,,People in Need” და საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციასთან ერთობლივი თანამშრომლობით, 2013 წლის ივლისიდან 2014 წლის ივნისამდე პერიოდში. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში სოფლის მეურნეობის სექტორის ძირითადი რეგიონალური პროდუქტის წარმოების ჯაჭვის ანალიზის ნაწილს.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი