საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

კვლევის ანგარიში - ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობები და საჭიროებები რეგიონებში

გამოქვეყნებული: 15 სექტემბერი, 2015

კვლევა განხორციელდა პროექტის „ ახალგაზრდების სამეწარმეო შესაძლებლობების მხარდაჭერა საქართველოში“ ფარგლებში, ბიზნეს საკონსულტაციო ქსელი საქართველოსა და ჰარჯუს ეკონომიკური განვითარების ცენტრის პარტნიორობით, 2015 წელს. პროექტის დაფინანსებულია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი