საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ქალი ბიზნესში

გამოქვეყნებული: 17 ოქტომბერი, 2014

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ, ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს (USAID) და ქალთა საინფორმაციო ცენტრის (WIC) მხარდაჭერით პროექტის ”ქალები, როგორც აქტორები ცვლილებებისა და გაძლიერებისთვის” ფარგლებში.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი