საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროებების კვლევა

გამოქვეყნებული: 30 ოქტომბერი, 2019
გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი