საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

აგრობიზნესის საჭიროებები ონის მუნიციპალიტეტი

გამოქვეყნებული: 29 დეკემბერი, 2014

კვლევა განხორციელდა 2014 წლის სექტემბერში საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციას მიერ,  საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ორგანიზაციასთან - ,,People in Need" თანამშრომლობით. აღნიშნული კვლევა წარმოადგენს იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების მიხედვით აგრობიზნესის საჭიროებების კვლევის ნაწილს. ადგილობრივი აგრობიზნესის საჭიროებების შესწავლის შედეგები დაეხმარება ადგილობრივ, რეგიონული და ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებს იმერეთისა და რაჭის რეგიონებში ერთობლივი სოფლის მეურნეობის განვითარების პროექტების დაგეგმვაში. 

კვლევა განხორციელდა პროექტის - ,,კოოპერატივების მხარდაჭერა იმერეთის რეგიონში, საქართველოში" ფარგლებში,  ENPARD Georgia-ს და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით.  

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი