საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

მცირე და საშუალო ბიზნესი საქართველოში

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2009

პუბლიკაცია წარმოადგენს სხვადასხვა ტიპის კვლევების გაერთიანებულ ანალიზს, რომელიც ასახავს საქართველოში არსებული ბიზნესგარემოს პრობლემებსა და გამოწვევებს მცირე და საშუალო ბიზნესის კუთხით; ასევე სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებას, საქართველოში განხორციელებულ პროგრამებსა და პროექტებს.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი