საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ფონდების მოძიების საჭიროების შესწავლა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2008

საქართველოს საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში ფონდების მოზიდვის საჭიროების შეფასებაზე ორიენტირებული კვლევა წარმოგვიდგენს 300 ასეთ ორგანიზაციისა და 3 ფოკუს-ჯგუფის შესწავლის შედეგებს. კვლევები განხორციელდა თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში. კვლევა დასრულდა 2008 წლის დეკემბერში.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი