საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ანგარიში: ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2007

პუბლიკაციაში წარმოდგენილია ბიზნესზე მარეგულირებელი კანონმდებლობის გავლენის შეფასება ყველა ნორმატიული აქტის: კანონპროექტების, პრეზიდენტის ბრძანებულებების, მთავრობის დადგენილებების და სხვათა მიხედვით და მისი მიზანია ბიზნესგარემოს გაუარესების პრევენცია და გაუმჯობესების ხელშეწყობა.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი