საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

კვლევის შედეგები: “ახალგაზრდების დასაქმების სისტემა საქართველოში” 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2005

ანგარიშში აღწერილია რეგიონების მიხედვით ორგანიზაციებში დასაქმების ზოგადი სტრუქტურა, ახალგაზრდების (16-დან 25 წლამდე) ხვედრითი წილი დასაქმებულებს შორის, კადრების დაქირავების ზოგადი პროცედურები და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი