საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ანგარიში ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ: აგროქიმიკატები 

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია აგროქიმიკატების სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ.

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი