საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია
ENG

ანგარიშები ლიცენზიისა და ნებართვების სისტემების კვლევის შესახებ:სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობა

გამოქვეყნებული: 1 იანვარი, 2004

ანგარიშში მოცემულია ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს საკანონმდებლო რეგულირება, ლიცენზირება/ნებართვის ადმინისტრირების პროცედურები, წარმოჩენილი პრობლემები და რეკომენდაციები და სხვ. 

გაუზიარე მეგობრებს:
| Economists.ge
© 2014 Association of Young Economists Georgia
Created Byეკონომისტი